12 januari

Start Lust for Life Talkshow

Een gezamenlijke zoektocht naar de raakvlakken van positieve gezondheid en cultuur in de Gezondste Regio.

629b1b13 1de0 4dce b7aa 3cbebcd5450c

Gezondste Regio 2025 start in samenwerking met Cultuurimpuls Venlo de campagne Lust for Life om regionale initiatieven op het vlak van gezondheid en cultuur bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

‘In de talkshow zullen we acht gemeenten van Noord-Limburg bezoeken om gezonde verhalen op te halen!’ vertelt gezondheidsmaker Caroline Kortooms. ‘Daarmee willen we de levendigheid en vitaliteit in onze omgeving laten zien en ervaren, we willen positieve verhalen vertellen en daarmee iedereen uitdagen en stimuleren om ook juist nu actief en creatief te zijn.‘

"We willen positieve verhalen vertellen en daarmee iedereen uitdagen en stimuleren om ook juist nu actief en creatief te zijn."

In een reeks talkshows is er aandacht voor gezonde ideeën en initiatieven uit de eigen regio, met speciale aandacht voor de raakvlakken tussen gezondheid en cultuur! Vanaf 12 januari is er iedere 14 dagen een live-uitzending vanuit verschillende plekken in de regio verzorgen! Kijk je mee?

Bekijk het programma: https://lustforlifenoordlimburg.nl/programma/