29 augustus 2022

Call to action!

Makers en mogelijk makers zetten tijdens de tweede makers meet-up op 30 juni samen een stevige volgende stap in de ontwikkeling van de regio. Een intensief gesprek over kansen en behoeften resulteerde in een kraakheldere lijst van actiepunten voor de toekomst.


Op vraag van het culturele veld organiseerden we in het eerste halfjaar van 2022 een tweetal makers meet-ups in en in samenwerking met het Limburgs Museum. Meer dan 150 makers en instellingen gingen met elkaar in gesprek. Met dank aan die input plus de de groeiende samenwerking in de regio weten we nu goed wat we willen en wat we nodig hebben om dat culturele klimaat verder te versterken en belangrijker, te verduurzamen. De onderscheidende kwaliteiten en breed gedragen behoeften zijn samengevat in een call to action die is verstuurd aan de provincie Limburg. Je vindt de call to action HIER.

Handen uit de mouwen, gewoon beginnen

Werken in deze regio gebeurt bottom-up, op basis van concrete vragen, behoeften en wensen uit het culturele veld. Noord-Limburg is een bijzondere regio: veel platteland en grote afstanden, maar ook nabijheid in de vorm van gemeenschapszin en authentieke verhalen.

Onze instellingen en makers mogen de laatste maanden steeds vaker rekenen op project steun van de provincie Limburg. We ontvangen vaker project gelden van de provincie die dankbaar worden ingezet door het culturele veld. Aan de andere kant ervaren we ook discrepantie in de subsidie regels van de provincie Limburg en de aansluiting daarvan bij instellingen en makersinitiatieven in deze regio. De aansluiting met de regels is, gezien de soms prille start van instellingen of projectmatige aard, minimaal.

PDF Cultuurslagers LM Venlo 20220331 027 2000 P

Samenwerken aan een sterke cultuursector in heel Limburg

We staan aan de vooravond van een nieuwe cultuurplanperiode (2025-2028) waarbij deze regio niet zozeer als eerste bediend wil worden, maar juist wil samenwerken met de provincie in opmaat naar één cultuurregio. Het is hét moment om de projectgelden te verduurzamen zodat de initiatieven die nu zijn opgebouwd de kans te geven echt wortel te schieten. Meerjarig ondersteunen doen wij als regio al volop maar het volume van de financiële inzet moet groeien om instellingen en initiatieven van makers van echte betekenis te laten zijn binnen en buiten deze regio.

Wij hebben niet alleen elkaar als regio nodig om te bouwen aan de toekomst maar ook de steun van de provincie Limburg. Het is noodzakelijk de subsidieregels aan te passen aan een breder cultureel en bottom-up cultureel DNA. Het doel? Een duurzame culturele regio waar naast projectorganisatie in informele netwerken er ook duurzame instellingen groeien. Vandaar deze call to action aan de vooravond van de vorming van nieuw provinciaal cultuurbeleid:


  • Waardeer en erken het eigenzinnige, informeel georganiseerde en onderscheidende profiel van onze regio binnen de Cultuurregio Limburg.
  • Heb oog voor de beginsituatie van de projectmatige georganiseerde instellingen en makersinitiatieven uit deze regio.
  • Focus op programmatische ontwikkeling. Wat aandacht krijgt groeit. Drie disciplines onderscheiden zich door de ingezette ontwikkeling, kwaliteit van makers en regionale infrastructuur en krijgen de komende jaren daarom extra aandacht: popmuziek, film en urban culture.
  • Zet vol in op meer provinciale en landelijke zichtbaarheid van de initiatieven van deze regio. Bekend maakt bemind! Laten we samen deze regio goed positioneren.

Ondersteuning door de Provincie van onze call to action is essentieel. Daardoor voelen we ons gesteund in een gezamenlijk belang. Met de uitvoering van bovengenoemde punten kunnen we groeien naar één bloeiende cultuurregio Limburg.

Jop Dorris Odapark 21

Verder lezen...

Meer over de ontwikkeling van de Cultuurregio Noord-Limburg lees je in:

Foto: Gesprek tijdens een van de maker meet-ups & opnames videoclip Jop Dorris in het Odapark Venray