25 januari 2021

Nieuwe ronde Kickstart Cultuurfonds

Vanaf 1 februari is er weer de mogelijkheid een aanvraag in te dienen om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te voeren.

Op 1 februari 2021 gaat het loket van Kickstart Cultuurfonds opnieuw open.

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 circa 20 miljoen euro te besteden heeft. Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters die géén meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen komen voor ondersteuning in aanmerking.

Indiendata & meer informatie

Kickstart Cultuurfonds werkt met verschillende indienrondes en verschillende categorieën: producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters. Voor iedere categorie is er drie keer de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

Kijk voor de indiendata, criteria en meer informatie op www.kickstartcultuurfonds.nl