07 april 2022

Meer ontmoeten, meer verbinden, mee(r) maken!

Een zaal vol creatieve makers en culturele professionals stroopte de mouwen op en ging met elkaar in gesprek tijdens de makers meet-up in het Limburgs Museum.


Cultuur vanuit het Noord-Limburgse DNA is enthousiast en initiatiefrijk. Handen uit de mouwen, gewoon beginnen. Dat ook na een lange en moeilijke Corona-periode deze typering nog onverminderd opgang doet is misschien wel de belangrijkste conclusie van de makers meet-up op 31 maart 2022.


Een zaal vol creatieve makers en culturele professionals, politiek- en beleidsmakers ging op uitnodiging van het Limburgs Museum en de Cultuurregio Noord-Limburg - eindelijk - weer eens live met elkaar in gesprek. Bert Mennings, directeur van het Limburgs Museum, opende de middag met een oproep om elkaar vooral weer op te zoeken en cultuur in regio de aandacht te geven die het verdient. Er is veel om trots op te zijn, tijd om dat samen nog meer en beter te laten zien! Na een toelichting over waar we staan en waar we voor gaan in de ontwikkeling van de Cultuurregio was het woord aan de makers. Zij geven de regio een eigen smoel, karakter en profiel.

Sarah Soethoudt vertelde over haar ervaring in het betrekken van jong regionaal talent in haar producties. Joep Vossebeld, conservator van het Odapark, gaf een toelichting over de coaching die ze aanbieden aan startende kunstenaars bij het opbouwen van een werkpraktijk. Hester van Tongerlo liet zien hoe Destination Unknown door middel van tijdelijke kunstenaarsresidenties onbekende plekken in de regio een impuls geeft. Ramon Lormans gaf inzicht in de beweegredenen om zich als Percussion Friends, een instituut met een internationaal netwerk, toch juist in de Weert te willen vestigen. Filmmaker Ruud Lenssen ging tot slot in op de uitdaging om gemaakt werk, zoals zijn nieuwe documentaire Candy, zichtbaar te maken in de eigen regio en daarbuiten.

Regio Tekening

Vraag ontmoet aanbod

Het gesprek gaf inzicht in vraag én aanbod. Vragen als: hoe vind ik mijn weg in subsidieland? Hoe krijg ik vaste voet aan de grond in de regio en bouw ik een duurzame arbeidspraktijk op als startende culturele professional. Maar ook aanbod vanuit de culturele instelingen in de regio en aanwezige provinciale steunorganisaties als Pop in Limburg, CineSud, VIA ZUID en Huis voor de Kunsten Limburg. Zo kun je bij het Huis terecht voor advies over cultureel ondernemerschap, of bieden sectorale steunpunten trajecten voor talentontwikkeling en makersregelingen aan. Ook was er aandacht voor nieuwe initiatieven voor makers als de Maakplaats in Roermond of de Nieuwe Golf in Museum van Bommel van Dam. De samenwerkende gemeenten blijven zich vanuit de eigenheid van de regio onverminderd inzetten voor een volwaardig en evenredige positie binnen het provinciale en landelijke culturele bestel. Een absolute basisvoorwaarde om een bloeiende en broeiende Cultuurregio te zijn én blijven.

Vervolg

We zijn nog (lang) niet uitgepraat. Om elkaar te blijven vinden en verbinden geven we het stokje door en hopen we elkaar weer volop te ontmoeten in een serie van regionale bijeenkomsten. Wil je meer weten over de mogelijkheden van crowdfunding? Sluit dan 12 april aan bij de Kickoff Crowdfunding door Voordekunst bij Museum van Bommel van Dam. Verdere verdieping vindt je op maandag 23 mei tijdens de Dag van de Cultuurmaker.

Een volgende makers meet-up in het Limburgs Museum staat gepland op donderdagmiddag 30 juni. Een bijeenkomst waarin we concreet onze vraag voor versterking van de Cultuurregio Noord-Limburg gaan formuleren. Noteer deze datum vast in je agenda en meld je aan voor de nieuwsbrief om tijdig de uitnodiging te ontvangen.

PDF Cultuurslagers LM Venlo 20220331 032 2000 P PDF Cultuurslagers LM Venlo 20220331 058 2000 P PDF Cultuurslagers LM Venlo 20220331 072 2000 P PDF Cultuurslagers LM Venlo 20220331 027 2000 P PDF Cultuurslagers LM Venlo 20220331 091 2000 P