11 augustus 2021

Makers en locaties Nieuwe Uitzichten bekend

Negen kunstenaars bieden op negen locaties een nieuwe kijk op klimaatadaptatie en duurzaamheidsvraagstukken in onze omgeving.

Nieuwe Uitzichten

Museum van Bommel van Dam en Odapark in Venray zijn gezamenlijk Nieuwe Uitzichten gestart. Gesteund door de Cultuurregio Noord-Limburg ontwikkelen binnen dit traject negen kunstenaars en ontwerpers uit de Euregio rondom Noord-Limburg een project dat bijdraagt aan de vergroening van onze leefomgeving. Elke maker richt zich op een specifieke locatie. Op deze negen plekken wordt toegewerkt naar een groene ingreep in de openbare ruimte.

Julianapark Venlo 001

Het Julianapark in Venlo, een van de geselecteerde locaties

Nieuwe natuur

Klimaatadaptatie en duurzaamheidsvraagstukken vragen om een andere kijk op onze omgeving. Vergroening speelt daarin om verschillende manieren een rol. Meer ruimte voor natuur gaat hittestress tegen, houdt bij hoosbuien water vast, vangt fijnstof af en komt de biodiversiteit ten goede. Bovendien is groen in de buurt bevorderlijk voor ontspanning en welzijn.

Meer natuur om ons heen biedt dus vele voordelen. Maar, hoe zijn planten of bomen in te passen in de drukke binnenstad, op een parkeerplaats of op een bedrijventerrein? En hoe betrek je bewoners, bezoekers of ondernemers bij nieuwe natuur in hun omgeving? Met dit project willen we mogelijkheden in kaart brengen, andere werkwijzen uitproberen en inspiratie bieden voor de toekomst.

Makers en locaties

De volgende negen kunstenaars en ontwerpers zijn geselecteerd om met de volgende plekken aan de slag te:

  • Ingeborg Meulendijks: Dominicanenplein, Venlo
  • Lobke Meekes: Ald Weishoès, Venlo
  • AtelierNL: Julianapark, Venlo (zie foto)
  • Judith Reijnders: centrum Blerick
  • Miriam Sentler en Wouter Osterholt: centrum Tegelen
  • Mona Steinhäusser: bedrijventerreinen Ondernemend Venlo
  • Fabian Seibert: stationsgebied, Venray
  • Emy Bensdorp: wijken Venray
  • Christian Odzuck: Stayerhofweg, Wanssum

Wandel- en fietsroutes

Tussen juli 2021 en september 2022 verrichten de kunstenaars en ontwerpers op hun locatie onderzoek, spreken zij betrokkenen en ontwikkelen van daaruit een concept. Dit concept wordt gerealiseerd in september 2022. Museum van Bommel van Dam en Odapark verbinden de locaties met wandel- en fietsroutes om het publiek kennis te laten maken met de negen projecten.

Partners

Nieuwe Uitzichten komt tot stand in samenwerking met een groot aantal partners. Het gaat in de eerste plaats om organisaties die als eigenaar of gebruiker aan een locatie verbonden zijn en om organisaties uit de groen- en duurzaamheidssector die bereid zijn de deelnemende kunstenaars en ontwerpers terzijde te staan met advies. Nieuwe Uitzichten had ten slotte niet gerealiseerd kunnen worden zonder de steun van Provincie Limburg, het Interreg VA-programma Deutschland-Nederland (medegefinancierd door de EU), Cultuurregio Noord-Limburg en Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.