07 juli 2021

De Cultuurregio Noord-Limburg gaat door!

Het noorden van Limburg bouwt de komende jaren verder aan een vruchtbaar cultureel klimaat. Benieuwd? Je leest er alles over in ons meerjarenplan tot en met 2024.


De samenwerkende gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben ingestemd met het voortzetten van de vruchtbare samenwerking tot en met 2024. Je leest er alles over in het meerjarenplan, inclusief verhalen van makers uit de regio. Samen met de provincie Limburg wordt voortgebouwd op de resultaten van de eerste twee jaar ‘Ontwikkelen door te doen’: een coproductie van en voor makers én mogelijkmakers voor een betere zichtbaarheid, meer talentontwikkeling en een vruchtbaar productieklimaat van deze bloeiende cultuurregio.

"Het is fantastisch om te zien wat we samen met het culturele veld voor elkaar krijgen. Hier gaan we op volle kracht mee door!”

Het bestuur van de Cultuurregio Noord-Limburg, bestaande uit de portefeuillehouders cultuur van de betrokken gemeenten, is zeer tevreden over de samenwerking: van het versterken van de voedingsbodem voor talenten en makers, het gericht ondersteunen van de kansrijke programma’s popmuziek en film, tot het bevorderen van de kruisbestuiving binnen en buiten de regio. De Cultuurregio werkt hier de komende jaren samen met het culturele veld op volle kracht aan verder.

Meerjarenplan met extra focus op popmuziek en film

In het door twaalf gemeenten vastgestelde meerjarenplan spreekt de Cultuurregio Noord-Limburg de gedeelde ambitie uit voor een sterke regionale culturele infrastructuur voor makers en mogelijkmakers. Een Cultuurregio met een onderscheidend profiel binnen de provincie, met landelijke erkenning en een uitstraling en aantrekkingskracht tot ver buiten de eigen grenzen.

Wat aandacht krijgt groeit. Twee disciplines onderscheiden zich door de ingezette ontwikkeling, kwaliteit van makers en regionale infrastructuur en krijgen de komende jaren daarom extra aandacht: popmuziek en film. Beide disciplines worden gericht ondersteund om tot een programmering te komen die de regio onderscheidend maakt.

20190811 163435 Feng Suave Matthijs Mekking

Terugblik

In de afgelopen twee jaar bouwden de samenwerkende gemeenten samen met het culturele veld aan de voorwaarden en contouren van een eigen(zinnig) profiel van de Cultuurregio Noord-Limburg. Dit resulteerde onder andere in de eerste landelijke proeftuin popmuziek, het ontwikkeltraject voor filmmakers Shoot Noord!, bijdragen aan bijzonder theater voor de zorg, cross-overs tussen breakdance en harmonieën en de vestiging van gerenommeerde slagwerkers in de regio.

LEES VERDER IN 'CULTUURREGIO NOORD-LIMBURG 2021 - 2024'