26 juli 2022

Kunst en cultuur in de eigen leefomgeving

Wil je jezelf ontwikkelen als culturele maker en bijdragen aan de vitaliteit en veerkracht van dorpen en lokale communities? Dan is dit traject mogelijk iets voor jou.


In het najaar van 2022 gaat de Community of Practice Kunstenaars in Transitie van start. Dit regionale programma biedt ondersteuning aan cultuurmakers en projecten die een extra impuls geven aan de leefbaarheid en veerkracht van dorpen en lokale communities. In najaar 2022 worden maximaal vijftien initiatieven geselecteerd die kunnen uitgroeien tot inspirerende voorbeelden hoe cultuurmakers in samenspraak met maatschappelijke partners het verschil kunnen maken in de eigen leefomgeving.

Voor het programma is het RICK op zoek naar koppels van regionale cultuurmakers en lokale initiatiefnemers (als je nog geen koppel bent kun je geholpen worden om een match te vinden.)

Welk type projecten/initiatieven kunnen dat zijn? Alles wat vanuit verbeeldingskracht bijdraagt aan nieuwe verbindingen, vermogens en veerkracht binnen lokale gemeenschappen, bijvoorbeeld:

  • Creatieve herbestemming van een leegstaand pand.
  • Nieuwe roeping voor de noodlijdende harmonie.
  • Opsteker voor de jeugd met mentale problemen.
  • Mediaproject dat jonge boeren een eigen stem en gezicht geeft.
H7

Traject

Wanneer jouw initiatief geselecteerd wordt dan ga je een traject in dat er als volgt uitziet. Gedurende een half jaar werk je als koppel aan de verdere ontwikkeling van je eigen initiatief. Per project is €1.500 beschikbaar voor de uitvoering van een pilot. Dit kan eventueel de aanzet zijn tot een groter project. Tegelijk investeer je ook in je eigen ontwikkeling.

Het programma bestaat uit 6 gezamenlijke werkbijeenkomsten en individuele coaching op locatie. Je werkt met toonaangevende landelijk experts en deelt kennis en ervaring met je collega’s in de regio. De resultaten maken we samen zichtbaar op twee regionale symposia. Het traject start met een inspiratieochtend op zaterdag 24 september in Horst aan de Maas en een selectieochtend op zaterdag 15 oktober. De serie werkbijeenkomsten start op zaterdag 5 november. Iedere 3 tot 4 weken ontmoet je elkaar bij een ander inspirerend initiatief in de regio.

Je leest meer over het programma op de website van het RICK.

Samenwerking

Het programma is een initiatief van kunstencentrum RICK in samenwerking met Community Arts Lab XL, Burgerkracht Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg en Cultuurregio Noord-Limburg. Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit is de start van een duurzame ‘Community of Practice’ van lokale initiatiefnemers en regionale makers die geloven in de kracht van kunst en cultuur in maatschappelijke ontwikkeling.

Foto: Mijntje Wismans, Grensposten Hegelsom