20 november 2020

Branding Limburg 2020

De Provincie Limburg biedt subsidie voor het stimuleren van activiteiten die het ‘merk’ Limburg inhoud en zichtbaarheid geven, met extra aandacht voor cultuur en tradities. Een kans voor culturele makers in de regio.

006 draaksteken beesel jpg894 EDC0 C612403 AF3 BFE5 BC249 FCD097

Het draaksteken in Beesel

De Provincie Limburg is op zoek naar projecten en initiatieven die Limburg op de kaart zetten als een mooie en veilige plek om te bezoeken, zodra de corona-situatie dat weer toelaat.

In het kader van ‘Branding Limburg’ komen concrete en snel uitvoerbare ideeën die het 'merk' Limburg versterken, en de zo belangrijke toeristische sector een steuntje in de rug bieden, in aanmerking voor een subsidie. Daarnaast stimuleert de subsidie initiatieven die de cultuur en tradities van Limburg toegankelijk helpen maken, ook in deze lastige tijd. Er zijn twee indieningstermijnen.

Focus op cultuur en tradities

Projecten in de tweede call dienen bij te dragen aan de positionering van de Nederlandse provincie Limburg als regio met toeristische waarde op het gebied van ‘cultuur & tradities’. De tweede termijn loopt van 14 december 2020 tot en met 22 januari 2021. Kijk voor meer info en de uitgebreide voorwaarden op de website van de provincie Limburg.